Drosjeeierkurs | Løyvekurs

Vi hjelper deg med å bli drosjeeier i Oslo og Akershus eller i Bergen!

Meld deg på nå så får du plass på kursene som starter snart.
Dersom du har erfaring som drosjesjåfør og opparbeidet deg anisennetet kan du søke Oslo kommune om ditt eget løyve.
For å få dette må man ha bestått offentlige krav til løyvedrift. Norgestaxiskolen har egne kurs i sammarbeid med NKI. Her går vi grundig igjennom pensum til eksamen i tillegg til faglig orientert støtteundervisning for å sikre at alle deltagerne er godt forberedt til eksamensdagen.
Løyvekurset gir deg kunnskap om taxinæringen i Norge, organisasjoner og avtaler, selskapsformer, drift og ledelse av eget selskap, service og kundebehandling, markedsføring og salg, førstehjelp, informasjonsteknologi og kredittbehandling i bilen, internkontroll og relevante lover og regler.
Kurset gir deg også en innføring i økonomi for taxibedrifter, og du lærer om inntekter og kostnader, regnskap, investeringer, finansiering, budsjetter og kalkyler og skatter og avgifter.
Norgestaxiskolen hjelper deg under hele prosessen.
For å søke om opptak til skolen ringer du 474 67 344. Eller møt opp personlig i våre lokaler i Ensjøveien 20, Oslo.
For Bergen ringer du 91008000 og ber om å bli satt over til skolen.